01- banner_congtamquan 03- cap treo 1 04 - cap treo 4 05- cap treo 2 06 - cap treo 3 07 - cap treo 5 08 - banner_thac bac 09 - cap treo 6 10 -banner_lauchuong 0 Slide 1 Slide 2 Banner 07 Slide 3 Slide 5 Banner 06 Banner 08 9 10
BẢNG GIÁ VÉ
THỜI GIAN VẬN HÀNH
Từ 7h tới 17h30’ các ngày trong tuần
* Ngoài thời gian quy định xin vui lòng liên hệ với BQL Cáp treo
VÉ KHỨ HỒI
Người lớn
200.000 đồng/người
 
Trẻ em
140.000 đồng/người
 
* Giá vé trẻ em áp dụng cho người cao từ 1m đến 1,3m
* Miễn phí với trẻ em dưới 1m
VÉ MỘT CHIỀU
Người lớn
130.000 đồng/người
 
Trẻ em
  80.000 đồng/người
 
VÉ XE ĐIỆN
MỘT LƯỢT
20.000 đồng/người
 

> Chính sách với đơn vị lữ hành

THÔNG BÁO