> THƯ VIỆN > Đức Pháp Vương tặng tranh thêu Phật Quán Âm cho Việt Nam 2017