Thông báo Tạm ngừng phục vụ để tăng công suất và bảo trì hệ thống Cáp treo Tây Thiên tháng 1 năm 2018
Thứ hai Ngày 08 tháng 01 năm 2018
Thực hiện việc nâng cao công suất cũng như bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo Tây Thiên, chuẩn bị cho lễ hội Tây Thiên 2018. Cáp treo Tây Thiên sẽ tạm dừng phục vụ trong vòng 02 ngày: Từ Thứ hai, ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến hết Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018.
Thông báo Tạm ngừng phục vụ để tăng công suất hệ thống Cáp treo Tây Thiên
Thứ hai Ngày 09 tháng 01 năm 2017
Tạm ngừng phục vụ để tăng công suất hệ thống Cáp treo Tây Thiên
Thông báo bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo Tây Thiên Tháng 01/2017
Thứ ba Ngày 03 tháng 01 năm 2017
Với mong muốn phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách trong mùa Lễ hội Tây Thiên năm 2017, Cáp treo Tây Thiên sẽ tiến hành nâng công suất và tổng kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.
Thông báo bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo Tây Thiên
Thứ bảy Ngày 26 tháng 11 năm 2016
Nằm trong kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn hệ thống chuẩn bị cho lễ hội Tây Thiên 2017, Cáp treo Tây Thiên sẽ tạm dừng phục vụ quý khách trong 02 ngày: từ ngày 29/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016).
Cáp treo Tây Thiên ưu đãi khách hàng nhân dịp 20/10
Thứ hai Ngày 10 tháng 10 năm 2016
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016, Hệ thống cáp treo Tây Thiên có chương trình ưu đãi giảm giá vé khi du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và dịch vụ ẩm thực tại Nhà hàng Tây Thiên.
Thông báo bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo Tây Thiên
Thứ tư Ngày 28 tháng 09 năm 2016
Nằm trong kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cũng như để nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn hệ thống, Cáp treo Tây Thiên sẽ tạm dừng hoạt động trong 04 ngày (từ 03/10/2016 đến hết 06/10/2016).
< 12345 >