Chuyến viếng thăm cầu nguyện quốc thái dân an của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Việt Nam 2015
Thứ hai Ngày 21 tháng 09 năm 2015
Được sự đồng thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo Hội Phật giáo, vào dịp kỷ niệm Ngày Hòa bình Thế giới (21/9), Phật tử và người dân Việt Nam một lần nữa có duyên lành được cung đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa viếng thăm trong hành trình cầu nguyện quốc thái dân an trên khắp ba miền đất nước.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp chính Vương Gyalwa Dokhampa

Trên hành trình từ ngày 21/9 đến ngày 3/11/2015, Đức Pháp Vương và Tăng Đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ viếng thăm nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, cử hành các Pháp hội quán đỉnh cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, đại lễ cầu siêu, khiển trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ. Tất cả diễn ra trong không gian nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa linh thiêng với tâm điểm là Đại Pháp hội Kim Cương thừa Gia trì cát tường và An vị Xá lợi Phật, trình diễn Vũ Điệu Tám Hóa Thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Cáp treo Tây Thiên xin kính báo Lịch trình Đại Pháp hội trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa năm 2015 tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc:

Lịch trình pháp hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa:

Thứ Sáu 25/09:

Khai đàn Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an trì tụng Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG thành tựu Pháp.

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Đại Bi Quan Âm - Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù - Bí Mật Chủ Uy Dũng  Kim Cương Thủ (Bi - Trí - Dũng). Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị độ cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Thứ Bảy 26/09:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Đại lễ Gia Trì Cát Tường thù thắng An Vị Xá Lợi Phật. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Quán đỉnh Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Sinh An Bình Uy Mãnh Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục Đại pháp. Vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Chủ Nhật 27/09

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Gia Trì Cát Tường Thành Tựu Pháp Hải Truyền thừa Drukpa chư Phật, Kim Cương Tổng Trì, Bản Tôn, Không Hành Phật Mẫu, Kim Cương Hộ Pháp. Lễ Khai quang điểm nhãn, cung thỉnh Phật an trụ chư tôn tượng. Quán đỉnh và Kiến lập gia trì An vị Đại Mandala Lục Độ Phật Mẫu Tara. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh Tám Hoá thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Buổi chiều/tối: ‎Đại lễ cúng dàng Liên Hoa Đăng, chương trình văn nghệ Phật giáo và hoạt động thiện hạnh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc.

Lịch trình pháp hội của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa:

Thứ Bảy 24/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Gia trì kiến lập Đại Mạn Đà La Kim cương giới, an vị Đại Mandala Tara. Quán đỉnh khẩu truyền Hai mốt Phật Độ Mẫu Tara Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục. Gia trì an vị Phúc điền Quy y Truyền thừa, Tứ quán đỉnh Vô Thượng Đại viên mãn. Quán đỉnh Trường Thọ Ngũ Phật Mẫu. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Chủ nhật 25/10 - Thứ Hai 26/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Tạ đàn Đại Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG Đại thành tựu Pháp tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Thứ Ba ngày 27/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ, Mãn Nguyện Bảo Vương Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Thứ Tư đến thứ Sáu 28-30/10

Pháp thoại với Ni chúng Chùa Tây Thiên Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

captreotaythien.vn