Hàng vạn người về tham dự Lễ khai hội Tây Thiên Xuân Mậu Tuất 2018
Thứ hai Ngày 02 tháng 04 năm 2018
Sáng 31/3, Huyện ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai hội Tây Thiên xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham dự của hàng vạn du khách và người dân địa phương.

Lãnh đạo trung ương và địa phương dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên tại đền Thượng

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15/2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu – Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ VII.

Tương truyền lúc sinh thời, Bà đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước. Khi Bà hóa được sắc phong Sơn trụ Quốc mẫu tối linh đại vương thuộc hàng Thượng đẳng phúc thần. Di tích thờ Bà thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt từ tháng 12/2015.

Lễ hội Tây Thiên hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân địa phương nhằm khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống và lòng tự hào dân tộc, đồng thời, bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đậm đà bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa vùng núi Tam Đảo.

Đến Tây Thiên là “Đến với Phật, về với Mẫu”. Tây Thiên còn là chốn tổ Phật giáo Việt Nam. Tương truyền từ thế kỷ III, nhà tu hành Ấn Độ Khương Tăng Hội trong chuyến viễn du sang phía Đông, gặp cảnh núi rừng u tịch và trang nhã đã chọn Tây Thiên làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho du khách mọi miền tới thưởng ngoạn cảnh đẹp, chiêm bái, tiếp tục khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống, các chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.