Thông báo Tạm ngừng phục vụ để tăng công suất và bảo trì hệ thống Cáp treo Tây Thiên tháng 1 năm 2018
Thứ hai Ngày 08 tháng 01 năm 2018
Thực hiện việc nâng cao công suất cũng như bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo Tây Thiên, chuẩn bị cho lễ hội Tây Thiên 2018. Cáp treo Tây Thiên sẽ tạm dừng phục vụ trong vòng 02 ngày: Từ Thứ hai, ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến hết Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2018.

Dịch vụ xe điện vẫn hoạt động phục vụ du khách đi từ cổng Tam Quan tới Đền Thõng và đi từ đền Thõng tới chân đền Cậu.

Từ thứ tư ngày 10 tháng 01năm 2017,Cáp treo Tây Thiên trở lại hoạt động bình thường.

Ban quản lý cáp treo Tây Thiên xin thông báo để quý khách sắp xếp lịch trình du lịch,thăm quan hợp lý.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý du khách

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Ban quản lý cáp treo Tây Thiên

Điện thoại: 02113 575 999 – Fax: 02113 575 899

Hotline: 0978 56 0909* Email: sales@captreotaythien.vn

Website: www.captreotaythien.vn