GIỚI THIỆU> Công ty CP Lạc Hồng Tây Thiên
CÔNG TY CỔ PHẦN LẠC HỒNG – TÂY THIÊN

Công ty cổ phần Lạc Hồng - Tây Thiên, được tách từ Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng và được thành lập năm 2009, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và Du lịch. Bên cạnh những thành công trong các hoạt động xây dựng, Công ty CP Lạc Hồng Tây Thiên đã đầu tư nhiều hạng mục nhằm phát triển du lịch tâm linh tại Quần thể di tích Tây Thiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, điển hình là Hệ thống cáp treo Tây Thiên.

TẦM NHÌN

Công ty CP Lạc Hồng - Tây Thiên phấn đấu trở thành một Công ty cung cấp dịch vụ có uy tín và đáng tin cậy cho du khách, lấy hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch làm trọng tâm chiến lượcđể phát triển và thúc đẩy du lịch tại Tỉnh Vĩnh Phúc

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI.

- Đối với khách hàng: Luôn cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, độc đáo nhất phù hợp với nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng. Các dịch vụ  hướng dẫn, vận chuyển xe điện, cáp treo, nhà hàng được phục vụ chuyên nghiệp mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn và hài lòng.

- Đối với nội bộ: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, bình đẳng, tạo điều kiện có thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

- Đối với xã hội:Hoạt động hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, có đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng và môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm.

- Coi trọng chất lượng dịch vụ.

- Đề cao tính hiệu quả trong công việc.

- Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành.

- Thượng tôn pháp luật và kỷ luật.