taythien2024 01- banner_congtamquan 03- cap treo 1 04 - cap treo 4 05- cap treo 2 06 - cap treo 3 07 - cap treo 5 08 - banner_thac bac 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Banner 06 Banner 08
BẢNG GIÁ VÉ
THỜI GIAN VẬN HÀNH
Từ 7h tới 17h30’ các ngày trong tuần
* Ngoài thời gian quy định xin vui lòng liên hệ với BQL Cáp treo
VÉ KHỨ HỒI
Người lớn
240.000 đồng/người

 

Trẻ em
160.000 đồng/người

 

* Giá vé trẻ em áp dụng cho người cao từ 1m đến 1,3m
* Miễn phí với trẻ em dưới 1m
 MỘT CHIỀU
Người lớn
150.000 đồng/người
Trẻ em 
100.000 đồng/người

 XE ĐIỆN

20.000 đồng/người/lượt

THÔNG BÁO