> Tin tức
Cáp treo Tây Thiên - điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thứ hai Ngày 28 tháng 12 năm 2020
Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua, BQL Cáp treo Tây Thiên luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Đồng thời, BQL Cáp treo Tây Thiên chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công nhân viên trước các âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhiệm vụ; phối hợp tốt với cơ quan Công an trong công tác tập huấn lực lượng bảo vệ đảm bảo không để xảy ra sự việc đột xuất gây mất ANTT.

Đặc biệt, hàng năm, Cáp treo Tây Thiên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là tập trung phục vụ hiệu quả, an toàn cho Lễ hội Xuân Tây Thiên, một trong những lễ hội lớn nhất tại miền Bắc; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh khu di tích Tây Thiên, đẩy mạnh việc phát triển du lịch của huyện Tam Đảo nói riêng và của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020, BQL Cáp treo Tây Thiên đã vinh dự cùng với các đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.