BẢN ĐỒ > Bản đồ lịch trình
Đền Cậu

Sau khi xuống xe điện, du khách đi bộ khoảng 150m vào khu vực nhà ga đi cáp treo Tây Thiên. Tại đây, du khách đi lễ đền Cậu. Đền Cậu khởi nguồn là khe Trường Sinhđược tu sửa lại vào năm 1993.

Khi lên đền Cậu, ngoài cầu tài, cầu phúc, lộc, thọ thì đền còn là nơi mà các cặp bạn trẻ đến đây để cầu duyên. Đền Cậu được dưng lên theo cách thờ cúngcủacác ban thờ Cô, thờ Cậucủatínngưỡng Tứ phủ.