BẢN ĐỒ > Bản đồ lịch trình
Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên

Đại Bảo tháp Tây Thiên là ngôi Bảo tháp linh thiêng và tôn quý đầu tiên được xây dựng theo kiến trúc nghệ thuật Mandala Phật giáo Kim Cương thừa ở Việt Nam.

Ngôi Đại Bảo tháp này do đích thân Đức Pháp Vương GyalwangDrukpa đời thứ XII thiết kế theo sự kiến lập vũ trụ Mandala và Công ty CPĐT Lạc Hồng phát tâm xây dựng.

Trong quan kiến Kim Cương thừa, Đại Bảo Tháp là sự hoàn hảo thanh tịnh của pháp giới vũ trụ và thân khẩu ý giác ngộ, là tâm điểm của công đức trí tuệ và thần lực gia trì của mười phương chư Phật, Bồ tát. Đại Bảo tháp Tây Thiên được dựng trên một chân đế uy nghi có đường kính rộng 60 m, chiều cao 29m, tọa lạc trên vùng đất phong quang bằng phẳng, bao quanh là Hồ nước lớn, ba bề được các rặng núi Tam Đảo ôm bọc và phía trước có đồi Mắt Rồng làm án sơn. Là biểu tượng Đại trí tuệ của Phật, đây là kiệt tác kiến trúc nghệ thuật Mật thừa quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam và trong phạm vi khu vực.