BẢN ĐỒ > Bản đồ lịch trình
Khu vực Đền Thượng

Tây Thiên miền đất thiêng, nơi giao hòa giữa đạo Mẫu và đạo Phật; nơi đây thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu – Bà là Vương phi của Vua Hùng Vương thứ 7. Bà đã cùng Vua hùng mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc, xây dựng một đất nước thái bình trịnh trị. Với những công lao đó Bà được sắc phong là Quốc Mẫu Tây Thiên và được thờ chính tại Đền Thượng trên đỉnh núi Thạch Bàn. Sau khi mất bà vẫn thường hiển linh giúp các đời vua Hùng sau giữ nước, vì thế Bà đã được suy tôn danh hiệu “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương – Thượng Đẳng Phúc Thần”. Toàn bộ các ngôi đền trong quần thể khu di tích Tây Thiên đã được đượcxếphạng di tíchlịch sử văn hóacấpquốc gia năm 1991.

Đền Thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu

Bên cạnh Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên là những ngôi đền các vị mẫu thần cai quản trời, đất, núi, rừng như Đền Địa Mẫu, Đền Tam Tòa Thánh Mẫu, Đền Cô Chín,

Tam Tòa Thánh Mẫu

Đền Địa Mẫu

Đền Cô Chín

Động  Sơn Trang